Movella/ Xsens - dáváme pohybu nový rozměr 

Sport, Medicína, Rehabilitace, Diagnostika, Pohyb, Průmyslové aplikace, Ergonomie, Virtuální realita, Rozšířená virtuální realita, Film, Animace, herní průmysl

Movella/ Xsens nový rozměr pohybu

Digitalizace, vizualizace a další zpracování pohybových dat nebylo nikdy jednodušší

Xsens systém nabízí široké možnosti a řešení celotělového snímání pohybu (Mocap). Nový Xsens MVN se je velmi snadno použitelný v řadě aplikací od Sportu, Medicíny, Průmyslových aplikací, Ergonomii, Film Herní průmysl a Virtuální realitu. Díky krátké době nastavení, výstupu a zobrazení dat v reálném čase jej lze použít kdekoli.

Dodávané SW řešení MVN Animate/Analyze je založené na snímání a vyhodnocování pohybu sledovaného subjektu pomocí speciálních inerciálních senzorů, rozšířeného biomechanického modelu a 3D pohybových kinematických modelech. 

Základní vlastnosti systému:

 • Flexibilita použití a rozsah aplikací ve kterých můžete systém uplatnit
 • Snadná aplikace měřících pohybových senzorů
 • Přesnost a rozsah získávaných dat
 • Nastavení systému měření a hodnocení na základě konkrétních tělesných rozměrů měřeného subjektu
 • Možnost snímání a hodnocení pohybu celého těla nebo jeho částí včetně prstů ruky
 • 3D kinematické zobrazení pohybu v reálném čase


 • Množství analytických nástrojů, grafů a zobrazení výsledků měření
 • Snadné nastavení a kalibrace systému
 • Využití systému v oblasti VR a AVR
 • Možnost doplnit systém o další senzory, čidla a doplňky
 • Rozsah výstupních datových formátů
 • Plná magnetická imunita
 • Snadná synchronizace a propojení se systémy třetích stran
 • Otevřené vývojové rozhraní pro vývoj dalších aplikací

Široký rozsah použití

Systém Xsens lze použít všude tam, kde potřebujete zajisti přesné snímání pohybu a jeho 3D zobrazení v reálném čase. Systém lze použít jak v laboratorních podmínkách, tak i v exteriérech a průmyslových aplikacích.  

Odolnost vůči rušení - magnetická imunita

Xsens je v současnosti jediný poskytovatel řešení s použitím inerciálních senzorů pohybu, které zaručují vysokou odolnost vůči rušení a plnou magnetickou imunitou za všech podmínek.

Přesnost dat

Systém snímání pohybu Xsens vám poskytuje vysokou přesnost pohybových dat. Přesnost dat zajišťuje nejen aplikace antropometrických dat každého sledovaného subjektu, ale taktéž přesnost kalibračního protokolu.

Motion Capture řešení pro vědu, ergonomii, sport, film, hry, reklamu

Technologie zachycení, záznamu a analýzy pohybu včetně 3D kinematické analýzu pohybu celého těla v reálném čase.

Ať už jste odborníkem na biomechaniku, sport, ergonomii nebo rehabilitaci, potřebujete pro svoji práci přesná a spolehlivá data. 

Speciálně vyvinuté a patentované pohybové senzory Xsens dokáží zachytit od nejmenších pohybů částí těla až po vysoce dynamické  celotělové pohyby a cviky v náročných podmínkách. 

Xsens umožňuje snímání a následné vyhodnocení získaných dat a jejich prezentaci v reálném čase. 

Co je to Motion Capture??

Motion Capture (také označovaný jako Mo-cap nebo MoCap) je proces digitálního záznamu pohybu sledovaných subjektů. Používá se v zábavě, sportu, medicínských aplikacích, ergonomii, robotice, filmu a virtuálním prostředí. Ve filmové tvorbě a vývoji her se týká používá pro záznam akcí herců, animace nebo vizuální efekty. Asi nejznámnějším příkladem propojení lidí a technologie snímání pohybu je film Avatar. 

Software MVN Analyze / Animate

Kompletní řešení pro zachycení, analýzu a 3D kinematiku pohybu

MVN Analyze/ Animate jsou SW systémy určené k podpoře inerciálních měřících systému Awinda starter/ Awinda a Link. SW podporuje sběr dat, jejich záznam, a další zpracování nebo přenos do jiných aplikací nebo systémů, NVN umožňuje kromě interpretace měřených údajů také zobrazovat synchronizovaná obrazová data. Měřená data jsou pak zobrazována v reálném čase, a to včetně všech měřených parametrů týkajících se jednotlivých vybraných pohybovýchj segmentů.

Xsens MVN Analyze nabízí škálovatelný biomechanický model, umožňuje až čtyři nastavení hardwaru a podporuje různé kalibrační rutiny. Dodávaný Softwarový balíček nabízí 3D animace v reálném čase, grafy, streamování dat a video záznam pohybu sledovaného subjektu. 

Xsens MVN Analyze má také vestavěný časový kód a doplňky pro dálkové ovládání periferních zařízení a dalších produktů a aplikací od jiných dodavatelů.

Systém také umožňuje export měřených dat do řady formátů jako ASCII (HTML), C3D, BVH, MVNX, BX a filmové formáty jako AVI a M4V a další.

Movella DOT

Jestliže hledáte jednoduché řešení v oblasti záznamu a analýzy pohybu nebo si chcete vyvinout svoje vlastní aplikace, pak je tu pro vás Movella / Xsens DOT.

Pokud chcete rychle porozumět datovým výstupům a možnostem senzoru Movella/Xsens  DOT, můžete si stáhnou a nainstaluvat aplikaci Movella DOT. Tato aplikace vám umožní:

 • Připojení senzorů a záznam dat
 • Streamování dat v reálném čase
 • Záznam a jejich uložení do PC
 • Mapování magnetického pole
 • Aktualizace firmwaru přes OTA (over-the-air)

K dispozici je exportér dat připravený k použití, který umožňuje snadný export souborů záznamů přes USB.


Sledování pohybů prstů ruky

Doplňky pro rozšíření výkonnosti systému

Xsens nabízí možnost skutečné zachycení pohybu celého těla včetně detailního sledování pohybů jednotlivých prstů ruky. 

Tuto funkcionalitu získáte pomocí rozšíření systému o rukavice Manus VR XSENS a to jak pro MVN Link a MVN Awinda. Systém MVN poskytuje nativní podporu pro rukavice Manus VR Xsens a přímý přenos dat do softwaru Xsens MVN Animate Motion Capture.

Doplňkem rozšíříte svůj system o:

 • Jeden pár rukavic Manus VR XSENS včetně baterie
 • Doplněk MVN Animate a MVN Analyze Plug-in
 • Podpora hardwaru a softwaru Xsens od společnosti Xsens 
 • Podpora hardwaru a softwaru Manus VR od společnosti Manus