Prevence přetěžování organismu 
a vzniku muskuloskeletálních poruch 

správná manipulace s břemeny

Přetěžování pohybového aparátu a Muskuloskeletální poruchy (MSD) neboli onemocnění pohybového aparátu, se stávají nejběžnějšími příčinami snížení pracovní výkonnosti, nespokojenosti zaměstnanců, vzniku zdravotních obtíží a při dlouhotrvajícím přetěžování určitých tělesných partií také jedním z důvodů nemocí z povolání. 

Manipulace s břemeny jako jedna z pracovních činností působí značnou zátěž na pohybový aparát. Správné pohybové návyky nejen při manipulaci s břemeny jsou klíčové pro prevenci zdravotních potíží nebo prevence zranění pohybového aparátu. 

Přetěžování pohybového aparátu

Připravujeme

Ergonomie pracoviště

Připravujeme

Možnosti vzniku MSD

Připravujeme

Prevence přetěžování a vzniku MSD 

Připravujeme